Welkom op de website van ‘Het Kleine Kernen Spel’!

Het Kleine Kernen Spel is ontwikkeld voor dorpsorganisaties. Met het spel kunt u als dorpsraad, dorpsoverleg of dorpsbelang kijken naar de rol die u in de toekomst wil spelen. De resultaten delen we op deze site. Een mooi middel om te zien hoe andere dorpen aan de slag gaan met thema’s als krimp, energietransitie etc. Of hoe andere dorpsorganisaties zich bezinnen op de toekomst. Want dat de wereld om ons heen verandert ervaren we allemaal, iedere dag. Dat daarbij kansen liggen voor kleine kernen en actieve bewoners, weten we ook. Maar hoe die kansen te pakken… Speel het spel en laat u in 15 casussen met elkaar uitdagen hardop na te denken hoe u zou handelen. Verken met elkaar voor welke opgaven u staat, wat uw rol is, kan zijn en vooral: waar willen we als dorpsorganisatie naar toe!


Ik wil het spelen

Enthousiast geworden? Het spel is gratis in leen aan te vragen bij de coördinator van uw provinciale vereniging voor kleine kernen. De contactgegevens zijn te vinden op de website van de LVKK


Uitgespeeld?

Wij zijn heel benieuwd naar de ervaringen van de bewonersorganisaties met het Kleine Kernen Spel. Hoe hebben jullie gereflecteerd op jullie eigen positie in de dorpsgemeenschap, en de relaties naar buiten? Hoe gaan jullie om met thema’s die er spelen? De resultaten zullen per dorp gedeeld worden op een afgeschermde pagina. Alle deelnemende dorpsorganisaties krijgen een link om ook de resultaten van andere deelnemers te zien. Ook feedback op het spel zelf is ook welkom. Die kan rechtstreeks gemaild worden naar info@hetkleinekernenspel.nl


Zo ontstond het spel

Bewoners van dorpen en kleine kernen organiseren zich in sommige delen van het land al meer dan honderd jaar om de leefbaarheid van hun dorp te vergroten. In de jaren ‘60 en ‘70 ontstond onder invloed van de democratiseringsgolf een tweede generatie dorpsorganisaties. Deze zien door maatschappelijke ontwikkelingen hun rol verschuiven. De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen vroeg de Universiteit Utrecht hier onderzoek naar te doen. Lauren Antonides van de Universiteit Utrecht voerde dit onderzoek onder auspiciën van prof. Tine de Moor uit. 16 dorpsorganisaties leverden input. Op basis hiervan werd het Kleine Kernen Spel ontwikkeld.